Pages

Saturday, December 17, 2011

(Soal Jawab)Menggerakkan Jari Semasa Tahiyat


Soalan

Apakah hukum menggerakkan jari semasa tahiyat?


Jawapan

Pandangan majoriti sarjana fikah ialah sunat memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika mengucap kalimah syahadah dan tidak menggerak-gerakkannya.Hadis menyatakan Nabi Muhammad SAW memberi isyarat jari sahaja tanpa digerak-gerakkannya lebih kuat.

   Abdullah bin Zubair menyatakan ,Nabi Muhammad SAW memberi isyarat dengan jari sahaja dan tidak menggerak-gerakkannya.
  Al-Baihaqi menyatakan kemungkinan maksud hadis menggerakkannya itu ialah memberi isyarat dengan jari sahaja.

(Soal Jawab) 2 Jemaah di dalam satu masjid


Soalan

Apakah hukum sekiranya terdapat 2 kumpulan bersolat jemaah di dalam satu masjid?Apakah jemaah yang kedua mendapat pahala jemaah ataupun mendapat pahala solat sendirian.Mohon nas-nas(al-Quran ataupun Hadis) yang berkaitan kerana ingin menerangkan pada sahabat.


Jawapan

Menurut pendapat sarjana Islam yang muktabar,sekiranya yang dimaksudkan solat itu adalah solat Jumaat,maka tidak sah jemaah yang kedua itu.

Sekiranya ia adalah solat jemaah lima waktu,sah solat kedua-dua jemaah itu.Ada beberapa kemungkinan boleh terjadinya dua jemaah di dalam satu masjid.
  1. Sekiranya imam jemaah yang pertama ada kekurangan seperti bacaannya tidak betul atau keadaannya fasik,jemaah kedua tidak perlu tunggu sehinggan habis salam jemaah yang pertama itu.Kemudian,jemaah kedua boleh memulakan solat,cara ini bagi mengelak daripada timbulnya fitnah
  2. Kemungkinan sebab kedua adalah jemaah pertama hampir selesai solatnya,maka sunat jemaah yang baru sampai memulakan jemaah yang baru.Tetapi sekiranya yang baru sampai itu seorang sahaja,dia perlu terus takbir dan mengikut imam itu.  
Sekiranya sengaja mengadakan jemaah kedua sedangkan jemaah pertama tidak ada sebarang uzur syarie bagi diikuti,maka hukumnya adalah haram kerana mencetuskan pepecahan
     

(Soal Jawab)Qada(menggantikan Solat)Soalan

Sekiranya saya mahu menggantikan solat yang tertinggal,adakah boleh saya lakukan di luar waktu solat.Contohnya waktu duha saya lakukan solat qada sekali.Apkah ia dibolehkan?


Jawapan

Harus melakukan solat ganti lima waktu di luar waktu solat yang hendak kita gantikan itu.

Contohnya solat yang mahu digantikan itu adalah solat zuhur,harus dikerjakan dalam waktu asar,maghrib,isyak,subuh,ataupun pada bukan waktu lima waktu seperti pada masa solat duha.