Pages

Saturday, February 25, 2012

Logo Antikristus atau Logo organisasi dan duta Dajjal.

 
Dalam artikel yang lepas, saya telah membincangkan tanda-tanda Dajjal. Sekarang mari kita lihat tanda-tanda ini dalam konteks tamadun moden dan memeriksa logo beberapa yang mungkin logo Antikristus atau logo organisasi dan duta Dajjal.


Adakah anda mengenali logo ini?Ya. Dalam sekelip mata anda akan tahu ini adalah logo diraja British. Logo kerajaan menghulurkan pelusuk dunia beberapa dekad yang lalu.Dari tropika di Timur Jauh, Asia ke tanah pergunungan yang sejuk beku Kanada Kesatuan jek dinaikkan dan dialu-alukan setiap hari dan lagu kebesaran British telah melaungkan siang dan malam menyetujui kesetiaan kepada Ratu Elizabeth. Ia biasanya dirujuk sebagai kerajaan di mana matahari tidak ditetapkan.

Setelah berkata semua ini marilah kita kembali kepada tanda-tanda Dajjal. Adakah kamu lihat sebarang tanda-tanda Dajjal dalam reka bentuk logo British diraja di atas? Mari kita lihat lebih dekat


Logo ini diraja British atau tepat kot senjata raja masa depan dan kini Putera Charles England telah direka oleh kolej British heraldik yang menggunakan sistem garis panduan berusia lebih 500 tahun.Logo berjaya menampilkan semua 12 tanda-tanda utama Antikristus. Apabila anda mengambil orang yang lewat oleh lihat logo satu-satunya perkara yang datang ke fikiran anda adalah kebesaran Empayar British tetapi bukan itu sahaja. Terdapat lebih kepadanya.

Logo ini sebenarnya mewakili "lelaki dosa" Antikristus sendiri.Terdapat masyarakat ghaib ini dengan nama "Mason Percuma" yang juga dikenali sebagai "Illuminati" "suku Dan" atau keturunan ke-13 yang berasal dari Mesir. Keturunan ke-13 dikenali sebagai "benih syaitan" kerana mereka dikenali sebagai keturunan langsung daripada syaitan. Penduduk Kepulauan British juga datang dari Mesir. Adakah anda menyambungkan titik??


Mengapa anda berfikir Putera Charles berkahwin dengan seorang wanita yang tidak dimiliki oleh mana-mana keluarga diraja atau tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan royalti? Sudah tentu, ia bukan satu cerita Cinderella.

Puteri Diana Frances Spencer datang dari keturunan langsung dari raja-raja Stuart. Darah keturunan dia dibawa masuk ke dalam keluarga diraja membawa keturunan semua raja-raja yang meninggalkan keturunan ke dalam keluarga diraja semasa Windsor. Kini, kanak-kanak Putera Charles (Prince William Arthur Phillip Windsor, Prince Henry Charles Albert Windsor) menanggung semua keturunan yang Merovingian iaitu keturunan yang jahat.


"Mereka tidak menyembah binatang atau imej beliau dan telah tidak menerima tanda pada dahi mereka atau tangan mereka.Mereka datang untuk hidup dan memerintah dengan Kristus seribu tahun ". (Wahyu 20:4)


Pada 6hb Mac 1996 Putera Charles dan anak-anaknya secara sukarela mendapat implan mikrocip di sebelah kanan mereka untuk sebab-sebab "keselamatan" dan sejak itu berjuta-juta orang di seluruh dunia telah mengikuti kursus dan lain-lain adalah hampir.

Jika anda mengambil lihat semua yang tersebut di atas, anda boleh dengan mudah memberitahu apa yang saya cuba katakan. Dalam kes anda tidak, izinkan saya meringkaskan segala-galanya.

Semasa keluarga diraja British (Windsors) adalah keturunan langsung keturunan ke-13 dan mereka adalah keluarga dari yang Dajjal akan timbul. Mereka menonjolkan status ghaib sebenar mereka dalam logo diraja mereka tanpa disedari oleh kebanyakan rakyat dan mereka memandu agenda rahsia mereka iblis kaedah di dunia betul-betul di bawah hidung kita tetapi kita tidak tahu.

"Anda akan melihat apabila anda percaya." Wayne Dyer

Anda tidak pernah melihat apa yang kamu tidak mahu melihat dan anda tidak percaya apa yang anda tidak mahu percaya.

Adakah anda bersedia untuk mempercayai??

GAMBARAN DAJJAL MENURUT AL-HADITS

 

GAMBARAN DAJJAL MENURUT AL-HADITS 
Segala macam keistimewaan yang kami lihat pada peradaban Barat sekarang ini, semuanya sesuai dengan ciri-ciri Dajjal yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dalam ru’yah. Memang benar bahwa bangsa-bangsa ini mempunyai sedikit perbezaan satu sama lain, tetapi ada satu hal yang semuanya sama. Dan ciri yang sama inilah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memberi gambaran tentang Dajjal. Kami hanya akan mengutip Hadits-hadits yang menguraikan ciri-ciri Dajjal. Marilah kita mulai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari : 


1. “Dan aku melihat orang yang berambut ikal pendek, yang mata-kanannya buta Aku bertanya: Siapakah ini? Lalu dijawab, bahwa ia adalah Masihid - Dajjal” (Bukhari 77:68,92) 


2. “Awas! dia pecak (buta sebelah)… dan diantara dua matanya, tertulis ‘Kafir’…” (Bukhari 93:27). 


Dari gambaran tersebut dapatlah kami catat: 

1. Bahawa mengenai bentuknya, Dajjal digambarkan berbadan kekar. 

2. Bahawa roman-mukanya putih dan mengkilat. 

3. Bahawa rambut kepalanya pendek dan ikal. 


Tiga gambaran ini sesuai sekali derigan bentuk orang-orang Eropah pada umumnya. Mereka itu pada umumnya berbadan kekar; bertubuh baik dan kuat; rambutnya pendek dan ikal, sampai-sampai wanitanya pun memotong pendek rambutnya; kulit mereka putih dan mengkilat. Jadi, gambaran tentang ciri-ciri Dajjal tersebut, cocok sekali dengan perwujudan orang-orang Eropah. 


Adapun dua ciri lainnya, yakni, bahwa mata kanan Dajjal buta, dan pada dahinya tertulis kaf, fa’dan ra’ atau kaflr, ini menggambarkan keadaan rohani Dajjal yang sebenarnya. Sebagaimana telah kami terangkan, Dajjal menggambarkan suatu bangsa. Sebagai bangsa, tak mungkin semuanya buta mata jasmaninya. 


Selain itu, Dajjal yang digambarkan buta mata kanannya, mata-kiri Dajjal digambarkan bersinar gemerlapan bagaikan bintang. Dengan perkataan lain, mata-kanan Dajjal digambarkan hilang cahayanya, tetapi mata-kirinya bersinar terang. Penjelasan yang diberikan oleh Imam Raghib tentang mata Dajjal yang buta sebelah kanannya, sungguh ilmiyah sekali. Pada waktu menjelaskan erti kata al-Masih, beliau menerangkan bahawa kata masaha bererti menghapus sesuatu, lalu beliau menambahkan keterangan sbb: 


“Diriwayatkan bahawa mata-kanan Dajjal hilang penglihatannya, sedangkan nabi ‘Isa mata-kiri beliaulah yang hilang penglihatannya; dan ini bererti bahawa Dajjal tak mempuyai sifat-sifat akhlak tinggi, seperti misalnya kearifan, kebijaksanaan dan rendah hati; sedangkan nabi ‘Isa tak mempunyai kejahilan, keserakahan, kerakusan dan sebagainya yang termasuk jenis akhlak yang rendah”. 


Jadi, gambaran Dajjal buta mata-kanannya janganlah ditafsirkan secara harfiyah, melainkan secara kalam ibarat, yakni harus diertikan bahawa Dajjal tak mempunyai akhlak yang baik. 


Bahwa dua mata manusia itu, yang satu digunakan untuk melihat hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian dan agama, dan yang satu lagi digunakan untuk melihat hal-hal yang berhubungan dengan kebendaan dan keduniaan. Oleh kerana hal-hal yang berhubungan dengan agama dan kerohanian itu lebih tinggi kedudukannya daripada hal-hal yang berhubungan dengan kebendaan dan keduniaan, maka buta mata kanan Dajjal bererti bahwa Dajjal sedikit sekali perhatiannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama atau kerohanian, dan ini sesuai sekali dengan apa yang dialami oleh bangsa-bangsa Eropah sekarang ini. 


Seluruh parhatian mereka ditujukan kepada hal-hal yang berhubungan dangan kebendaan dan keduniaan dan kemajuan mereka dalam bidang ini tak ada bandingannya. Inilah yang dimaksud dengan apa yang diuraikan dalam Hadits, bahwa mata-kiri Dajjal bersinar gemerlapan bagaikan bintang. Ertinya, Dajjal mampu melihat segala macam barang-barang duniawi, yang bangsa-bangsa lain tak mempunyai pengertian tentang itu. Tetapi mata rohani Dajjal tak mempunyai penglihatan yang tajam, kerana semua kekuatan Dajjal dihabiskan guna kepentingan urusan duniawi. Sukses Dajjal yang tak ada taranya dalam urusan duniawi mengakibatkan buta sebelah. Penjelasan ini sungguh mengagumkan dan sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur’an tentang bangsa-bangsa Kristian: 


“Orang-orang yang usahanya menderita rugi dalam kehidupan dunia, dan mereka mengira bahawa mereka amat pandai dalam membuat barang-barang” (18:104) 


Hadits Nabi melukiskan hal ini dengan kalam ibarat, bahwa mata kiri Dajjal, yaitu, mata-duniawi bersinar gemerlapan bagaikan bintang. Adapun keadaan rohani bangsa-bangsa Dajjal Allah berfirman sbb: 


“Mereka adalah orang-orang yang mengkafiri ayat Tuhan, dan (mengakhiri) perjumpaan dengan Dia” (18 : 105). 


Hadits Nabi menjelaskan hal ini dengan caranya sendiri, yaitu, bahwa mata-kanan Dajjal tak mempunyai kekuatan untuk melihat ayat Tuhan. 


Tanda Dajjal yang lain, yakni tulisan kafara atau kafir pada dahinya ini berkenaan pula dengan keadaan rohaninya. Jika orang berkata, bahwa pada dahi seseorang terdapat tulisan anu, ini sama ertinya dengan mengatakan, bahwa anu itu adalah fakta senyata-nyatanya bagi dia. Maka dari itu, uraian Hadits bahwa pada dahi Dajjal terdapat tulisan kafir, ini hanyalah bererti bahawa kekafiran itu merupakan kenyataan yang senyata-nyatanya bagi dia. 


Kata-kata Hadits itu sendiri sudah menerangkan; bahawa demikian itulah nyatanya. Pertama-tama, Hadits menerangkan bahawa tiap-tiap mukmin dapat membaca tulisan itu; jadi bukan tiap-tiap orang dapat membaca tulisan itu. Lalu ditambahkan kata penjelasan tentang orang mukmin itu, yakni, “baik ia buta huruf atau mengerti tulis menulis.” Ertinya, tiap-tiap orang mukmin dapat memahami tulisan itu, baik ia mengerti tulis-menulis atau tidak. 


Sudah terang, bahawa tulisan yang dapat dibaca oleh tiap-tiap orang mukmin, baik ia mengerti tulis-menulis atau buta huruf, tak mungkin berwujud kata-kata atau huruf. Jika tulisan itu berwujud kata-kata atau huruf, niscaya tak dipersoalkan lagi apakah pembacanya mukmin atau kafir, demikian pula tak perlu dinyatakan bahawa orang mukmin dapat membaca tulisan itu sekalipun ia buta-huruf. 


Kepandaian membaca tulisan, tak ada sangkut pautnya dengan urusan iman. Setiap orang yang tak buta huruf pasti dapat membaca tulisan, sedangkan orang buta huruf, sekalipun ia orang mukmin sejati, ia tetap tak dapat membaca tulisan. Oleh kerana itu, tulisan yang dimaksud bukanlah tulisan biasa, melainkan menifestasinya perbuatan seseorang. Pernyataan bahwa tulisan itu hanya dapat dibaca oleh orang mukmin saja, ini bererti, bahwa orang kafir tak pernah sedar akan kekafirannya, sehingga membutakan mata orang mukmin untuk membaca buruknya kekafiran mereka.