Pages

Saturday, December 17, 2011

(Soal Jawab)Menggerakkan Jari Semasa Tahiyat


Soalan

Apakah hukum menggerakkan jari semasa tahiyat?


Jawapan

Pandangan majoriti sarjana fikah ialah sunat memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika mengucap kalimah syahadah dan tidak menggerak-gerakkannya.Hadis menyatakan Nabi Muhammad SAW memberi isyarat jari sahaja tanpa digerak-gerakkannya lebih kuat.

   Abdullah bin Zubair menyatakan ,Nabi Muhammad SAW memberi isyarat dengan jari sahaja dan tidak menggerak-gerakkannya.
  Al-Baihaqi menyatakan kemungkinan maksud hadis menggerakkannya itu ialah memberi isyarat dengan jari sahaja.